files.jain.us.com - /shrish/1.Pravachan/PtBenadaJi/


[To Parent Directory]

8/14/2013 10:14 AM 70871040 Arihanta Parmeshthi ke guna discussed by Pt Ratanlal Benara.mp3
8/14/2013 10:14 AM 66494400 Chahdhala - Pahli Dhaal.mp3
8/14/2013 10:14 AM 70910400 Gunsthan 11 to 12 (Upasana Kasaya Vitaraga Chadmasta and Ksina Kasay Vitaraga Chadmasta).mp3
8/14/2013 10:15 AM 65034240 Gunsthan 13 (Sayogi Kevalin).mp3
8/14/2013 10:15 AM 70852800 Gunsthan 14 (Ayogi Kevalin).mp3
8/14/2013 10:15 AM 68184000 Gunsthan 2 and 3 (Sasadana Samyagdrsti and Samyagmithya Drsti).mp3
8/14/2013 10:15 AM 70641600 Gunsthan 4 and 5 (Avirata Samyagdrsti and Desavirata).mp3
8/14/2013 10:22 AM 70641600 Gunsthan 4 and 5.mp3
8/14/2013 10:15 AM 69373440 Gunsthan 6 and 7 (Pramatta Samyata and Apramatta Samyata).mp3
8/14/2013 10:22 AM 69373440 Gunsthan 6 and 7.mp3
8/14/2013 10:22 AM 64593600 Gunsthan 8 to 10 Nivrtti Badra Samparaya Annivrtti Badara Samparaya and Suksama Samparaya.mp3
8/14/2013 10:22 AM 68125440 Gunsthan First - part 3.mp3
8/14/2013 10:22 AM 67376640 Gunsthan First part 2.mp3
8/14/2013 10:22 AM 69699840 Pratima 1 to 4.mp3
8/14/2013 10:22 AM 65917440 Pratima 5 to 8 Sachitta Tyaga Ratribhukti Tyaga Ratribhukti Tyaga Brahmacharya.mp3
8/10/2013 9:17 PM 64651200 Siddha and Aacharya parmeshthi Ke Guna discussed by Pt Ratanlal Benara.mp3
8/10/2013 9:17 PM 66187200 Tattvarthsutra chapter 5 sutra 17 to 21.mp3
8/10/2013 9:17 PM 70717440 Tattvarthsutra chapter 1 sutra 15 to 19.mp3
8/10/2013 9:17 PM 70677120 Tattvarthsutra chapter 1 sutra 20 to 24.mp3
8/10/2013 9:17 PM 69278400 Tattvarthsutra chapter 1 sutra 25 to 30.mp3
8/10/2013 9:17 PM 70987200 Tattvarthsutra chapter 1 sutra 31 to 33.mp3
8/10/2013 9:17 PM 70658880 Tattvarthsutra chapter 1 sutra 9 to 14.mp3
8/10/2013 9:17 PM 69835566 Tattvarthsutra chapter 10 sutra 1 to 9.mp3
8/10/2013 9:16 PM 66244800 Tattvarthsutra chapter 2 sutra 1 to 4.mp3
8/10/2013 9:16 PM 70890240 Tattvarthsutra chapter 2 sutra 17 to 30.mp3
8/10/2013 9:16 PM 68163840 Tattvarthsutra chapter 2 sutra 31-38.mp3
8/10/2013 9:16 PM 70045440 Tattvarthsutra chapter 2 sutra 36 to 44.mp3
8/14/2013 10:22 AM 68029440 Tattvarthsutra chapter 2 sutra 5 and 6.mp3
8/10/2013 9:16 PM 23869440 Tattvarthsutra chapter 2 sutra 51 to 53.mp3
8/10/2013 9:16 PM 65782080 Tattvarthsutra chapter 2 sutra 7 to16.mp3
8/10/2013 9:16 PM 68778240 Tattvarthsutra chapter 3 sutra 1 to 3.mp3
8/10/2013 9:16 PM 67203840 Tattvarthsutra chapter 3 sutra 14 to 20.mp3
8/10/2013 9:16 PM 69416046 Tattvarthsutra chapter 3 sutra 21 to 27.mp3
8/10/2013 9:16 PM 63617646 Tattvarthsutra chapter 3 sutra 27 to 30.mp3
8/10/2013 9:16 PM 64134126 Tattvarthsutra chapter 3 sutra 28 to 30.mp3
8/10/2013 9:16 PM 59720046 Tattvarthsutra chapter 3 sutra 31 to 39.mp3
8/10/2013 9:16 PM 67990080 Tattvarthsutra chapter 3 sutra 4 to 6.mp3
8/10/2013 9:16 PM 69047040 Tattvarthsutra chapter 3 sutra 7 to 11.mp3
8/10/2013 9:16 PM 65384046 Tattvarthsutra chapter 4 sutra 1 to 4.mp3
8/10/2013 9:16 PM 22415406 Tattvarthsutra chapter 4 sutra 10 to 12.mp3
8/10/2013 9:16 PM 44763246 Tattvarthsutra chapter 4 sutra 12 to 15.mp3
8/10/2013 9:16 PM 68649006 Tattvarthsutra chapter 4 sutra 16 to 22.mp3
8/10/2013 9:16 PM 64789806 Tattvarthsutra chapter 5 sutra 1 to 9.mp3
8/10/2013 9:16 PM 63234606 Tattvarthsutra chapter 5 sutra 10 to16.mp3
8/10/2013 9:16 PM 66420846 Tattvarthsutra chapter 5 sutra 22 to 26.mp3
8/10/2013 9:16 PM 68361006 Tattvarthsutra chapter 5 sutra 27 to 35.mp3
8/10/2013 9:16 PM 66478446 Tattvarthsutra chapter 6 sutra 12 to 14.mp3
8/10/2013 9:16 PM 69032046 Tattvarthsutra chapter 6 sutra 15 to 21.mp3
8/10/2013 9:16 PM 65710446 Tattvarthsutra chapter 6 sutra 22 to 24.mp3
8/10/2013 9:16 PM 68188206 Tattvarthsutra chapter 6 sutra 24 (review) to 27.mp3
8/10/2013 9:16 PM 69089646 Tattvarthsutra chapter 6 sutra 4 to 6.mp3
8/10/2013 9:16 PM 67843566 Tattvarthsutra chapter 6 sutra 7 to 11.mp3
8/10/2013 9:16 PM 64309806 Tattvarthsutra chapter 7 sutra 1 to 6.mp3
8/10/2013 9:16 PM 66459246 Tattvarthsutra chapter 7 sutra 12 to 17.mp3
8/10/2013 9:16 PM 50464686 Tattvarthsutra chapter 7 sutra 18 to 22.mp3
8/10/2013 9:16 PM 53865006 Tattvarthsutra chapter 7 sutra 23 to 24.mp3
8/10/2013 9:16 PM 70683246 Tattvarthsutra chapter 7 sutra 25 to 27.mp3
8/10/2013 9:16 PM 69224046 Tattvarthsutra chapter 7 sutra 28 to 29.mp3
8/10/2013 9:16 PM 68399406 Tattvarthsutra chapter 7 sutra 30 to 32.mp3
8/10/2013 9:16 PM 69089646 Tattvarthsutra chapter 7 sutra 33 to 36.mp3
8/10/2013 9:16 PM 67342446 Tattvarthsutra chapter 7 sutra 37 to 39.mp3
8/10/2013 9:16 PM 68782446 Tattvarthsutra chapter 7 sutra 7 to 11.mp3
8/14/2013 10:22 AM 70645806 Tattvarthsutra chapter 8 sutra 1 and 2.mp3
8/10/2013 9:16 PM 67707246 Tattvarthsutra chapter 8 sutra 10 to 11.mp3
8/10/2013 9:16 PM 65364846 Tattvarthsutra chapter 8 sutra 12 to 20.mp3
8/10/2013 9:16 PM 70683246 Tattvarthsutra chapter 8 sutra 21 to 26.mp3
8/14/2013 10:22 AM 60756846 Tattvarthsutra chapter 8 sutra 3 and 4.mp3
8/10/2013 9:17 PM 71182446 Tattvarthsutra Chapter 9 sutra 8 to 17.mp3